Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileuszowa X Konferencja Naukowa pt. „Nasi Mistrzowie i Pionierzy jako dziedzictwo niematerialne i materialne”, IV Edycja Międzynarodowa Hybrydowa

Tematyka

Z uwagi na Jubileuszowy charakter Konferencji warto podkreślić interdyscyplinarny (prawny, filozoficzny, kulturowy, społeczny, architektoniczny, archeologiczny, technologiczny, konserwatorski, menadżerski, środowiskowy) wymiar problematyki ochrony dziedzictwa niematerialnego i materialnego – tym razem w kontekście Mistrzów i Pionierów dyscyplin naukowych, których przedmiotem jest między innymi  ochrona dziedzictwa kulturowego.

Każda dyscyplina nauki ma swoich Mistrzów i Pionierów, a nasza pamięć o nich i ich dorobku stanowi istotny segment nośnika  niematerialnego i materialnego dziedzictwa w danej nauce. Zapraszamy zatem do wielowątkowego podjęcia problematyki znaczenia Mistrza i Pioniera oraz  zjawiska kontynuacji w nauce.

Udział Trzech Katedr WPiA UJ w organizacji Konferencji nie jest przypadkowy. Organizatorzy mają nadzieję, że właśnie tak ujęty temat będzie stanowił skuteczną inspirację także dla Przedstawicieli nauki prawa publicznego  zakresie sięgnięcia do depozytu wiedzy i pamięci  o Mistrzach i Pionierach. Liczymy na ujęcie tematu  z perspektywy międzynarodowej, unijnej, krajowej oraz lokalnej i środowiskowej.

Publikacja pokonferencyjna

Tradycyjnie planowane jest wydanie recenzowanej publikacji podsumowującej obrady konferencyjne w języku polskim oraz angielskim w Wydawnictwie umieszczonym w aktualnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki z przedziału 100-300 pkt.

Planowana publikacja pokonferencyjna będzie w zamierzeniu Organizatorów składać się z dwóch części: pierwszej poświęconej mistrzom i pionierom w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, druga poświęcona mistrzom i pionierom dziedzin, których przedmiotem badań jest między innymi problematyka ochrony (materialnej, ustrojowej, proceduralnej) dziedzictwa kulturowego.   

Referaty

W trakcie obrad konferencyjnych referaty w poszczególnych sesjach będą  prezentowane w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz ukraińskim. Jeśli referat będzie prezentowany w innym języku niż polski lub angielski prosimy o nadesłanie abstraktu w języku angielskim, który zostanie również przedstawiony na początku referatu.